• office2
  • info2
  • 0878 65 19 82
  • 0896 68 22 98

 

4 kontakt

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД
гр. София

Тел.: 0878 65 19 82, 
Тел.: 0896 68 22 98
е-mail: info
е-mail: office
www.cultdesign.biz

Работно време:
Понеделник - Петък: 9.00 ч. - 18.00 ч.

Банкова сметка:
Общинска банка АД
IBAN: BG64 SOMB 9130 1049 3421 01
BIC: SOMBBGSF