• office2
  • info2
  • 0878 65 19 82
  • 0896 68 22 98

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД!
РЕКЛАМА
&ДИЗАЙН
Табели за строителни обекти. Табели по европейски програми и проекти. Луксозни офис табели.
Улични табели. Метални табели. Външна реклама. Брандиране на автомобили. Брандиране на витрини.
Обемни букви. Светещи реклами. Дизайн. Лого дизайн. Печат на рекламни материали.

Евро табели

Misociis nulla interdum et

Табели по европейски програми, табели по европейски проекти. Изработка на информационни табели по европейски проекти. Табели по европейски програми и проекти. Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Под мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. МЯРКА 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия. Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти". BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Табели по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".

Изработка на табели по:
- Мярка 121, 312
- Подмярка 4.1, 4.2
- Подмярка 6.1
- Подмярка 6.3
- Подмярка 6.4
- Подмярка 6.4.1
- Подмярка 7.2
- COVID 19
- BG16RFOP002-2.073